fbpx

Projekt

Back to Business – Back on Track

COVID-19 har sat et enormt stort præg på dansk turisme og har resulteret i store udfordringer og nedlukninger i turistbranchen. Vores område er også hårdt ramt og det gør ondt at se, hvordan mange af vores samarbejdspartnere kæmper for overlevelse. Men vi er overbevist om, at der er lys for enden af tunnelen – dog bliver intet som det ”plejer”. 

Som projektets navn antyder, så handler det om at turismevirksomhederne skal kickstarte deres forretning igen, så vi kan komme tilbage på sporet, hvor vi tiltrækker turisterne til vores dejlige områder i Himmerland, Limfjordsområdet og i Kystlandet!

Det, som vi allerede nu ved med sikkerhed, er…

  • at turisternes adfærd og rejsemønster vil ændre sig
  • at turisterne vil orientere sig helt anderledes, når corona-krisen er ovre
  • at turisterne vil lægge vægt på nogle helt andre og nye faktorer, inden de beslutter sig for en rejsedestination
  • at turisterne fremadrettet vil orientere sig online og digitalt

Derfor er det vigtigt som turismevirksomhed at geare sin virksomhed til en ny tid, hvor turisternes adfærd er ændret, som dermed kræver en tilpasning af ens forretning og nye handlinger som fører til et øget salg og indtjening.

Et samarbejdsprojekt

Projektet ‘Back to Business – Back on Track’ er et samarbejde mellem Destination Himmerland, Destination Limfjorden og Turistsamarbejdet Kystlandet, UCN og Dansk Kyst- og Naturturisme. Destinationsselskaberne ønsker sammen med udvalgte samarbejdspartnere at videregive kompetencer indenfor digitalisering i øjenhøjde, så man som turismevirksomhed er klar til turisternes ændrede adfærd og rejsemønstre post-corona.

Som led i projektet er der planlagt en række aktiviteter i form af workshops, netværksmøder og mulighed for individuel forretningstilpasning samt konkrete værktøjer til, hvordan vi kommer videre efter Corona-krisen med henblik på at udvide din virksomheds digitale kompetencer.

Arrangementer – ‘Back to Business – Back on Track’

Allerede nu kan vi løfte sløret for kommende arrangementer i forbindelse med ‘Back to Business – Back on Track’ og husk at sætte kryds i kalenderen!

Én-til-én forretningstilpasning i samarbejde med Erhvervshus Nord: oktober 2020 til december 2020

Vidensdag i hver af de tre destination (forhenværende “Corona-krisedage”)

  • Destination Kystlandet: 10. november 2020
  • Destination Himmerland: 11. november 2020
  • Destination Limfjorden: 12. november 2020

Invitationer og mere information sendes ud i primo september.

Første netværksmøde: uge 49 (2020)

Tema: Outdoor

Invitationer og mere information sendes ud primo oktober.

Andet netværksmøde: uge 3 (2021)

Tema: Digitalisering

Tredje netværksmøde: uge 10 (2021)

Tema: Servicering af gæster

Digital Værktøjskasse og Ressourcebank

Sideløbende med ovenstående aktiviteter, får man som turismevirksomhed mulighed for at få konkrete værktøjer til at udvide sine kompetencer indenfor digitalisering og gæsteservice i form af en digital Værktøjskasse. Derudover er der også mulighed for at få eksperthjælp via en Ressourcebank, som stilles til rådighed i form af eksperter med specialviden indenfor de behov, som turismevirksomhederne har givet udtryk for.

Hvis der er spørgsmål til projektet ‘Back to Business – Back on Track’ venligst kontakt projektleder Sofi Olofsson Bak – sofi@destinationhimmerland.dk.

Der tages forbehold for ændringer i program, datoer og indhold – derfor opfordres man til at holde øje med siden samt opdateringer via nyhedsbreve og sociale medier.